-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱, پنجشنبه

خبرمی رسد که صد ها زندانی تروریست آزاد شده است

خبرهایی اعلام نشده در دسترس است که دولت صدها تن از نفرات طالبان را به نام اعضای حزب گلبدین از زندان ها رها کرده است. این درحالی است که حمله خونین برتظاهرات درکابل از سوی طرفداران طالبان و غنی استقبال می شود همزمان تروریستان  با حمله به یکی از نمایندگی‌های کابل بانک در لشکرگاه، از مردم عامه قربانی گرفتند. وقت زیادی نمانده است تا آتش خشم مردم به سوی حامد کرزی، ارگ کابل و قرارگاه گلبدین سیل آسا به حرکت درآید.