-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۶, سه‌شنبه

این سخن دکتر غنی درجای خود درست؛ اما به این معنی نیست که زعامت کشور به دست اتمر- گلبدین باشد.

اشرف غنی گفت: "این کشور واحد و خانه مشترک همه افغان‌هاست و عزت مردم در اتحاد و مساوات هر افغان است. افغانستان به تقسیم آباد نمی‌شود بلکه به وحدت ساخته می‌شود.