-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

خیزش خیابانی جمیعت وبحث «حکومت مؤقت»


جمیعت اسلامی و سازمان های تابعه آن، از شوک وگیجی یک هفته اخیر بیرون آمده و قصد دارد با تمام قدرت، به رزمایش قدرت در خیابان ها آغاز کند. فیصله ها و ددیدار ها با دیگر گروه های ضد طالبان به پایان رسیده است. عبور غنی- اتمر- گلبدین ازین بحران، آسان نخواهد بود. هنوز مشخص نیست که شعار جمعیت تعدیل شده یا همچنان تاکید بر برکناری اتمر و رهبران سکتور دفاعی وامنیتی است.
راه حل فوری تقابل مردم با خونتای ارگ، شامل طالب، غنی- اتمر وحزب اسلامی، این است که گفت وگو های جاری
 بر سر تشکیل «حکومت مؤقت» زود تر به نتیجه برسد. تشکیل کمیسیون انتخابات بازبینی شده و برای راه اندازی انتخابات زودهنگام آماده گی گرفته شود. درغیرآن، دور بعدی زورآزمایی بین انحصار طلبان و گروه های سیاسی مخالف، شکل یک نبرد سراسری را به خود اختیار خواهد کرد.