-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۹, جمعه

جنگی بدون تاریخ برسر قلمرو خلافت خرافه داعش

موصل شهری در شمال عراق سقوط کرد. پروژه داعش که درخاور میانه محاسبه ها را برهم زده بود دیگر خاتمه یافته است. 
پایگاه تکفیری های سنی مذهب دیگر فعال نیست. اما جنگ برای اشغال جغرافیای خلافت خرافه داعش داغ تر خواهد شد. موصل در دست سپاه قدس ایران افتاد اما آیا شهر رقه در سوریه که درآستانه سقوط قرار گرفته، استحقاق امریکا است؟ خطر اکنون درهمین نقطه چاق تر می شود. روسیه و ایران یا باید بجنگند یا امباق گردن کلفت خود را در سوریه تحمل کنند، امباقی زورگو که سال عسل پیروزی های قبلی را برآنان به انگبین بدل خواهد کرد. راه آخری؟ تجزیه سوریه یا جنگ است. تجزیه یک تنفس درتاریخ جنگ است و جنگ بی پایان...