-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

که برون در چه کردی که درون خانه آیی

واکنش شفیع «عیار» مجری نام آور برنامه های مستقل دیداری در مورد جبار «قهرمان» را دیدم و شنیدم. گفتار و براهینی که ارائه شد، برهر شنونده از هر طیف و گروهی، عمیقاً عقل پسند می نماید. لطفاً از روی نیت سلیم، نشانی گفتار شفیع عیار را به قهرمان صاحب ارجاع دهید. برای ایشان خیلی آموزنده خواهد بود.