-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

نتیجه این نشست از نظر عملی، صفر تر از نشست های قبلی خواهد بود

نشست کابل نوعی تشریفات مقدماتی به هدف قانع کردن کشورهای کمک دهنده و قدرت های منطقه ای در مورد اهمیت مذاکرات صلح با تروریزم طالب است. تلاش برای اعتلای اعتبار سیاسی به طالب و داعش به شمار می رود.
هدف مشخص همایش کابل که از سوی جامعه جهانی و دولت افغانستان به راه انداخته شده، کلان کردن کله طالبان از نظر سیاسی است تا اگر بتوانند در ذهن خلق یک اندازه از گردوخاک دهشت وترورآن ها کم کنند و این ناممکن است. 
دپلومات های حاضردرمجلس هیچ صلاحیتی ندارند وصرفا درحد یک شنونده وگزارش نویس عمل می کنند. آن ها از درهم ریخته گی داخلی و نشانه های بازگشت دکتاتوری سیاسی در کشور آگاهی دارند. 
بنا برین، از صبح فردای این همایش، اهداف طرف های جنگ برای یکدیگرشان روشن تر می شود و ما صحنه های تقابل شدید تر را شاهد خواهیم بود.  نتیجه این نشست از نظر عملی، صفر تر از نشست های قبلی خواهد بود.