-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۳, شنبه

این که برخی گروه های «مجاهدین» دولتی به خصوص سیاف مدعی اند که از قوا وظرفیت «مجاهدین» در سرکوب و برچیدن بساط داعش استفاده شود؛ فقط با گفتن این شعار ها، کاذبانه دل خود را آب میدهند. ورنه، کی دم شان را گرفته است که بروند و داعش و طالب را ریشه کن کنند. نفرات اردوی ملی و پلیس، همه از بسته گان و یا علاقه مندن مجاهدین اند.
پس چرا درهیچ ولایتی، صلح و ثبات نمی آید؟