-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۶, سه‌شنبه

نرمش درسخنان دکترغنی، خطر سقوط را مصادره نمی تواند


این طور پیداست که پیش بینی ها در مورد خطر یک باره فروپاشی حکومت کابل کم کم جامه عمل می پوشد. اتمر- غنی بعد از ائتلاف با گلبدین و وعده همکاری عربستان وامریکا، بدون تحلیل وسنجش لازم از وضعیت شکننده در سطح عمومی، با بی احتیاطی و شتاب به روی شرکای سیاسی و سپس علیه نسلی خسته و دادخواه تیغ از نیام برآوردند. بعد از ناکامی عملیات «چنواری» رهبران جمیعت در تپه بادام باغ و کشتار بی دلیل جوانان درکابل، بازگشت به خط اول تفاهم سیاسی احیای اعتماد نیم بند مردم نسبت به رژیم نا ممکن شده است. حال تیم ارگ به غیر از رفتن به جلو هیچ گزینه ای ندارد و فرار به سوی حفظ جنون انحصار به هر قیمت ممکن نیز با خطر شکست حتمی و قیام نیمی از افغانستان رو به رو است. هرگاه موازنه برهم بخورد نیمه دیگر کشور نیز به پروسه تغییر خشن ملحق خواهند شد.
این درست است که تیم ارگ از لاف وپتاق های شرکای تقسیماتی خویش ترس چندانی ندارد اما فراموش نکند که حریف و طیف معترضان اصلی نسبت به این بی عدالتی دردناک اقتصادی و سیاسی، از آدرس مردم به جان رسیده است. رهبران کارکشته و سیاست بازان موج سوار اند وهر حرکتی براندازانه که آغاز شود، تحت مدیریت آنان خواهد بود. دلیلش این است که درشرایط هرج و مرج، ظهور رهبران تازه نفس به معنای حذف سیاست بازان پیر نیست. آن ها خود مانند غنی- اتمر از سوی شبکه های استخباراتی منطقه ای مدیریت می شوند.