-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۶, جمعه

امریکا مگر ۴۰۰۰ کاغوش نشین دیگر اضافه می کند؟

مشکل کنونی امریکا «بن بست» جنگی نیست؛ حلقه محاصره عملیاتی از گستره شمال و غرب روز به روز تنگ تر می شود.
اسوشیتد پرس گزارش داد که پنتاگون درتلاش برای رفع آن چه فرماندهان امریکایی بن بست درافغانستان نامیده اند، حدود ۴۰۰۰ هزار سرباز اضافی به افغانستان اعزام می کند.

واحدهای تازه امریکایی درکجا مستقر می شوند؟
معلوم است که بحث برسر شکستن بن بست در زمین جنگ نیست؛ این واحد های عملیاتی برای انجام اهداف خاصی وارد صحنه می شوند.  حی وحاضر ۱۳۰۰۰ نیروی امریکا و ناتو درافغانستان مستقر اند. این نیروها چه وقت و درکجا دست و آستین بر زده اند که که به گونه کارتمام علیه تروریزم داعش- طالب بجنگند؟ درکجا جنگیده اند که کار به «بن بست» کشیده و حالا ۴۰۰۰ نفر دیگر کمر آنان را بسته کنند؟
آیا جای استقرار واحدهای ویژه امریکا سواحل جنوبی آمو دریا، گردنه های هندوکش، سنگرگاه استراتیژیک پنجشیر یا پامیر ها نخواهد بود؟ به نظرمی رسد ماموریت قوت های تازه دم امریکا هموار کاری گذرگاه شمال به سوی مرزهای شمالی وکمک به شکستن «بن بست» در جنگ های موجود شمال تعریف شده باشد.