-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۷, شنبه

متاع جنگ مذهبی درافغانستان بی خریدار است

ماهیت روابط اجتماعی وتاریخی درافغانستان ویژه گی های شگفت انگیزی دارد. یک رخ این ویژه گی تساهل و مدارا درسطح عمومی است که حتی جنگ نتوانسته آن را فاسد بسازد. این ماهیت در اسف بارترین شرایط جنگ تحمیلی دنیا بر علیه مردم افغانستان خودش را دست ناخورده و مسخ ناپذیر ثابت کرده است. 
یکی ازین نشانه ها، امکان ناپذیری درگیری مذهبی بین شیعه و سنی است. حتی در بدترین شرایط جنگ های کابل در دهه هفتاد، هیچ گاه این جنگ «سیاسی» رنگ مذهبی به خود نگرفت. از آن پس نیز چنین بوده است. تلاش طلاپرستان عرب وپاکستانی، هرگز به جایی نمی رسد. طالبان حدود بیست سال است که به تحریک شبکه های آی اس آی سعی در قومی سازی جنگ داشته اند؛ اما سرشت تجزیه ناپذیر روابط بین مردم عادی را تغییر داده نتوانستند. شکست دشمن از همین جا می آید. یادمان باشد که این سنگ نا امیدی بر فرق «ستون پنجم» و نقاب پوشان مکتب خوانده نیز کوبیده می شود.