-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۹, جمعه

آیا امریکا حاضر به جنگ با مردم شمال است؟

همه قضایا معطوف به «شمال» است. سرنوشت کابل از شمال رقم می خورد. خط گسل و مغاک سرنوشت امریکا و قدرت های منطقه ای درشمال واقع است. اگر بین امریکا و جمیعت اسلامی، حوادث انفجار بزرگ‌ و گذار انتحاری ناکام برفرماندهان ضد طالبان درتپه مارشال، قبلا با کوردینه شده باشد؛ مرکزتضاد عملیاتی از کابل به بلخ منتقل شده و دولت جدیدی که تهدیدی دایمی راعلیه آسیای میانه و منافع روسیه به وجود خواهد آورد؛ درتاریخ جنگ متولد می شود. عقل باور نمی کند که امریکا علاقه ای به هزینه گذاری برسر جنگ با جمیعت و مردم شمال داشته باشد. درهم کوبی نیروهای ضد طالبان درکوتاه مدت ممکن است عملی باشد اما در دراز مدت، محال است. علاوتا، این حذف و کنار زدن های داخلی هیچ فایده ای به امریکا ندارد و در باخت استراتیژیک امریکا تاثیراتی چشمگیر برجا می گذارد.