-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

همه چیز گفته می شود جز واقعیت

چه تعداد در حریق لندن سوختند و چه ملیتی بودند؟
پیک نت: باقی گذاشتن مردم در ابهام خبری و یا پخش خبرهای حاشیه ای برای نپرداختن به اصل یک خبریک شگرد تبلیغاتی غربی است.

برای نمونه، اکنون 4-5 روز از حریق برج مسکونی 24 طبقه لندن می گذرد اما رسانه های انگلستان هنوز نمی گویند این حریق چه تعداد قربانی داشت. می گویند 30 کشته داشت و 70 مفقود الاثر. کسی هم پیدا نمی شود این مفقود الاثر را ترجمه کند. حریق شده و همه چیز سوخته مفقود از نسوخته، کجاست و چرا پیدا نمی شود و خود را معرفی نمی کند؟ به این ترتیب شمار واقعی قربانیان را اعلام نمی کنند. نکته مهم دیگری که از حاشیه آن می گذرد ملیت ساکنان این برج است که گفته می شود عمدتا مسلمان و از کشورهای آسیائی و افریقائی بوده اند. حتی در فیلم هائی که از اعتراض های مردم در اطراف این برج برای فشار به دولت برای گفتن واقعیات روی یوتیوب هست نیز مشهود است که اکثریت تظاهر کنندگان آسیائی و افریقائی هستند. داعش نباید مستمسک پنهان سازی واقعیات اخبار شود.