-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۵, دوشنبه

گلوبال ریسرچ: داعش نقشه شیطانی امریکا است


هفت هزار رزمنده داعشی از کشورهای آسیای میانه به اضافه دوهزار اجیر جنگی در منطقه حضور دارند. 
نشریه گلوبال سیرچ می نویسد که امریکا با حمایت از داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی شناخته شده و تقویت نفوذ خودش ازین گروه ها استفاده ابزاری می کند.
اندره نوویکوف از مرکز اطلاعات ضد تروریستی سازمان امنیت و همکاری اروپا، بدین نظراست که داعش تمرکز خود را از سوریه و عراق به سوی آسیای مرکزی وافغانستان دور داده است. با توجه به اظهارات نویکوف، تحلیل گران بدین باورند که درگیری های اخیر جنگی درافغانستان بیانگر آن است که شبه نظامیان اهداف تاکتیکی و استراتیژیک شان را هم آهنگ کرده اند. 
 نوویکوف می گوید: هدف از افزایش نفوذ داعش درشمال افغانستان تصرف مناطق مرزی در امتداد سرحدات با آسیای مرکزی است و همچنین یک منطقه مرزی چین است.  گلوبال ریسرچ می افزاید: جنگ داعش با طالبان دربرخی مناطق، به منظور تسخیر مناطق، یک نقشه آشکار شیطانی از سوی امریکا است تا بحران و کشاکش درآسیای میانه ایجاد کند و از داعش به حیث سرباز پیاده امپراتوری کار می گیرد.  به گفته نوویکوف، بیش از ۷۰۰۰ نفر از شهروندان کشورهای مستقل مشترک المنافع در فعالیت های تروریستی دخیل اند، و درحال حاضر، بیش از دوهزار نفر نیز به عنوان مزدوران جنگی درمعرکه حضور دارند.