-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۸, پنجشنبه

از یک پیام دریافتی


  سلام- این خبر را با ملاحظاتی که برایتان نوشته ام می توانید منتشر کنید:

«جریان پرتاب موشک از مدت ها پیش در میان فرماندهان سپاه مطرح بود و هربار گفته می شد که باید بهانه و دلیل پیش بیآید. بعضی فرماندهان می گفتند باید قدرت را در سوریه نشان بدهیم و بعضی دیگر می گفتند هدف باید دیپلماسی روحانی باشد. .... به من گفت که بحث پرتاب موشک را می خواهند تا مدتها بر سر زبانها نگه دارند چون فکر می کنند افکار عمومی به این دلیل جلب سپاه می شود .»

شاید دو اقدام تروریستی همان بهانه ای بود که منتظرش بودند ( و شاید هم سازمانش دادند؟!)