-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۵, دوشنبه

ملت افغانستان همیشه قربانی دولت های خاین خود بوده اند.


 بازگشت به جنگ از مسیر انحصار
نویسنده: شریف سعیدی
جنگ مجاهدین عوامل درونی و بیرونی داشت. یکی از عمده ترین عوامل داخلی آن انحصار قدرت توسط یک جمع و بیرون ماندن عده ی کثیری از قدرت بود که منجر به نابودی کابل و افغانستان شد. حالا هم مسیر همان است. یک اقلیت ارگ نشین از زمان رسیدن به قدرت تا امروز حلقه قدرت را تنگ تر کرده و اکثریت عظیمی از افراد و گروه های را که در قدرت و مشارکت ملی سهم داشتند از حلقه قدرت و تصمیمی گیری و بهره بردن از منابع ملی بیرون رانده اند.

تعداد زیادی از گروه های قوم عزیز پشتون که در مسیر حلقه ارباب ارگ نبودند بیرون رانده شدند وبه جای آنها مهره های روشن آی اس آی به قدرت آورده شدند. تاجیک ها اندک اندک از وزارت های کلیدی و منصب های پایین تر بیرون رانده و سلب صلاحیت شدند. نماینده ازبیک را به سمت اعدام شدن بردند و در نهایت تبعید کردند. هزاره ها از اول تا حال در دولت سهم چندانی نداشته اند. بیشترین سهم این ها سهم های دکوری و تریبونی است که با بهره گیری از آن به بلندگوهای بی خاصیت نظام انحصارگر تبدیل شده اند.

 ما اگر در برابر دشمن بیرونی دست و پنجه نرم می کنیم باید از درون، حکومت و ملت را متحد و بارومند بسازیم. اتحاد و باور با شعار "ما یک افغانیم" "ما یک ملتیم" به دست نمی آید. باید همه گروه های قومی و سیاسی وفکری را در قدرت شریک کنند تا در برابر بیرون ایستادگی کنند. اگر مردم افغانستان به یک چشم دیده شوند محال است پاکستان در چمنزار ما خر و شتر چرانی کند. اگر به همه شهروندان اهمیت داده شود و همه ولایت ها از سهم سزاوار برخوردار باشند محال است تفنگی به جان یکدیگر شلیک کنند.
اصل و اساس همه بدبختی کاشتن عقده توسط دولت، ایجاد تبعیض های آشکار و پنهان توسط دولت است. ملت افغانستان همیشه قربانی دولت های خاین خود بوده اند. رفتن افغانستان به سمت سوریه و لیبی نتیجه خیانت های ملی است که دولت انجام داده است. این دولت ما را به سمت دیکتاتوری، سرکوب گری، تفرقه ملی، ناتوانی در برابر دشمن برده است. شما هرچه از این دولت حمایت کنید ما را به سمت سقوط هل می دهید. پارلمان افغانستان به وزیران بی کفایت به این دلیل رای دادند که گزینه بهتری ندارند. وقتی سه آدم سالم برای نشستن به جای سه لنگ را ندارید توقع حکومت نداشته باشید. پس از رای دادن به وزرای بی کفایت فاجعه های بزرگی روی داد و حالا هم فاجعه ها رو به افزایش است. به غنی نمی شود امیدوار بود. او در یکی از دموکراتیک ترین کشورهای جهان یعنی لبنان تحصیل کرده است و در بزرگرترین کشورسرمایه داری و تفکر معاصر یعنی آمریکا زندگی کرده است اما ذات او چیز دیگر است. ذات او همان است که زلمی خلیل زاد در کتاب فرستاده می نویسد.این که او یک ناسیونالیست و قوم پرست تمام عیار است. شما حتی یک سنگ مقدس را هرچه بلند پرتاب کنید با سرعت بیشتر به سوی جایگاه اصلی خود که سر شما است سقوط می کند. اشرف غنی سنگی است که ما بالا انداختم ایم تا بر سر ما سقوط کند!