-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۸, پنجشنبه

تایمز آف اندیا گزارش داد که ممکن است سیاست امریکا در مورد «پروسه صلح» درافغانستان تغییر کند. جمیزماتیس درکانبرا تصریح کرد که طالبان بخشی از روند صلح افغانستان نخواهند بود. روزنامه هندی می گوید که امریکا باردیگر به گزینه نظامی علیه طالبان توجه کرده است. با آن هم امریکا علی الظاهر مدعی است که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد.