-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۷, چهارشنبه

افزایش فشارها برای خانه نشین سازی حنیف «اتمر»


شکست  معصوم «استانکزی» و حنیف «اتمر» درکشتن جنرال دوستم و «پانسی کاری» دسته جمعی رهبران جمیعت و شورای نظار احتمال جنگ داخلی و جنگ علیه امریکا را قوت بخشیده است.


گزارش هایی وجود دارد که در گرماگرم تلاش های اضطراری رهبران ضد ارگ- طالب- گلبدین در کابل و انقره، برای رسیدن به یک توافق سیاسی، مقامات امریکایی نیز فشار بر دکترغنی را افزایش داده اند که طی یک «نرمش قهرمانانه» حنیف «اتمر» را در پاسخ به درخواست اصلی نیمه دوم حکومت وحدت ملی، خانه نشین بسازد.
گزارش مشعر است که اضطراب در تیم ارگ باعث یک رشته مباحثات داغ و رایزنی های تاکتیکی و چاره جویانه شده است.
گفته شده که فضای مذاکره بین جوزف دانفورد رئیس ستاد اردوی امریکا و دکترغنی مکدر و ناگوار بوده و مقامات امریکایی نسبت به تحرکات گسترده ای مخالفان طالب- داعش نگران شده اند. 
مقامات سفارت امریکا به مخالفان دکترغنی- اتمر- گلبدین پیام داده اند که آنان نیز از تنش ها و یک خود سری های تیم حاکم بر ارگ رضایت ندارند و خواستار حفظ دست آورد های دموکراتیک و کثرت گرایی سیاسی اند. شکست  حنیف «اتمر» درکشتن جنرال دوستم و «پانسی کاری» دسته جمعی رهبران جمیعت و شورای نظار احتمال جنگ داخلی و جنگ علیه امریکا را قوت بخشیده است.