-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۵, پنجشنبه

روزنامه ویسا درسرمقاله اش به وضعیت امنیتی اشاره کرده گفته‎است که حالا نا امنی شهر کابل را نیز تهدید می‎کند.
به باور سرمقاله نویس بخاطر تامین امنیت مقامات، شهر کابل به زندان مبدل شده و درهیچ جای این شهر کسی محفوظ نیست. 
اشاره: اما دولت به سرعت به تصفیه امنیت ملی، اردو وپلیس مشغول است. اتمر به این خیال است که مثلا با نصب آنتن در معاونت استراتیژی وزارت دفاع، امنیت خودش را بیمه می کند. اتمر دست به قماری زده است که ممکن است مثل پیکانی، خودش را آماج نگیرد، اما خانه بسیاری از آنتن ها را خراب خواهد کرد.