-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

مناظره غنی با «شهروند» نبود، اختلاط با رعایای دربار بود

وطنداران اسماعلیه ما روی یک تیغ سرنوشت ایستاده اند. غنی- اتمر ازین ها که خود دریک تنگنای جغرافیایی محبوس اند، جهت یاری رسانی به پروژه داعش- ملارسول استفاده می کنند. آسیب پذیری اسماعیلیه چنان است که ممکن است در جریان گردش جنگی که از کنترول خارج می شود با خطر کشتار دسته جمعی رو به رو شوند. نمایش مداری گری که دکترغنی تحت نام مناظره با شهروند به راه انداخت، فقط خشم و عقده علیه این تیاتر بازی ها را پیوسته گسترش می دهد. دکترغنی به جای پاسخ به چالش های جاری، مجلس ندیمان درباری را به کمک فرخنده زهرا نادری سازماندهی می کند و چه عبث گمان می برد که راه دور زدن مقتضای وضعیت جاری چنین بازی های کودکانه است.