-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

چه پارادوکسی! تروریزم قربانیان خود را بدون تعصب از میان اقوام و افراد نخبه و غیر نخبه درهر نقطه ای از افغانستان انتخاب می کند، اما قربانیان در برابر دشمن مشترک در چند چهره ظاهر شده و مبتلا به برخورد سلیقه ای می شوند! به این ترتیب، تروریزم خوب شکارش چالان است و قربانی هم ( به غیراز چند استثنا) آزادانه برای مرده گان خویش، گور وکفن انتخاب می کندو به هم پذیری رسیده اند.