-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۵, پنجشنبه

اعتراف تشریفاتی و تبلیغاتی دکترعبدالله

محمد زبیر شفیقی، مدیر مسئول روزنامه ویسا چاپ کابل گفته است: "اعتراف عبدالله عبدالله به ناتوانی دولت وحدت ملی در حل مشکلات افغانستان یک اعتراف تشریفاتی و تبلیغاتی است؛ زیرا اگر عبدالله عبدالله راست می گوید باید این حکومت استعفا دهد. به گفته او عامل اصلی ادامه جنگ افغانستان خود دولت افغانستان است؛ چون این دولت مشروعیت قانونی ندارد و بر اساس نسخه جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا دوسره تشکیل شده است سران آن که همیشه بر سر تقسیم قدرت با هم درگیر بودند و به مسائل اقتصادی و امنیتی توجه نداشتند.