-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۹, جمعه

حکمتیار سربازگیری می کند

حکمتیار ظرفیت معنایی و حدود کاربری «شهروند» و تنگنای مفهوم «تبعه» را می داند. قضیه این است که او گره سیاسی در جامعه می اندازد تا از جمع لایه های مختلف جامعه که از کاروان زنده گی، توسعه فکری وعلمی عقب مانده اند برای خود سربازگیری کند. سابق طوغ سرخ اسلام را تکان می داد؛ اکنون به شلاق زنی جانور تعصب در روان های آسیب پذیر روی آورده است. سیاست حرفه پلیدی است.