-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۷, شنبه

ارتباط خانواده گل نبی «احمدزی» با شبکه تروریزم

نگارش نصرت إقبال

ستون پنجم و شبكه جهنمى ترور چگونه در داخل نظام راه پيدا كرد؟در مورد محمد نبى احمد زى برادر گل نبى احمدزى سندى به دست آمده است كه نشان مى دهد او يكى از حاميان شبكه تروريستى و مورد پيگرد امنيت ملى بوده است، اين كه نتيجه تحقيقات چه بوده مورد بحث ما نيست؛ اما اين سند نشان مى دهد عوامل ترور در داخل خانواده گل نبى احمدزى وجود دارد. 

گل نبى احمدزى كسى است كه از سوى اشرف غنى احمدزى به عنوان قومندان گارنيزيون كابل مقرر گرديده است. اين شخص يكى از چهره هاى مشكوك بوده كه شهروندان كابل او را متهم به سركوب و ترور كرده اند. موضوع گيرى هاى گل نبى احمدزى در پيوند اعتراض هاى مدنى و همايش ها جنبش روشنايى، گشت زنى عزادارن ١٨ سنبله روز شهادت قهرمان ملى و حركت رستاخيز و تغيير و حملات تروريستى پس از آن نشان مى دهد كه او نيت سركوب هرگونه حركت هاى اعتراضى را در كابل در سر داشته و در تبانى به حلقه هاى تروريستى و برادرش در پس حملات تروريستى عليه حركت هاى مدنى و همايش ها بوده است. 

فرستادن اطلاعيه رسمى تهديدآميز گل نبى احمدزى در برابر حركت جنبش روشنايى و گشت زنى هاى كاروان عزاردان ١٨ سنبله ( سالروز شهادت احمد مسعود شاه مسعود، قهرمان ملى ) از آدرس گارنيزيون كابل و انجام حمله سازمان يافته تروريستى موفقانه در چهارراهى دهمزنگ بر جنبش روشنايى و انفجار بم كنار جاده يى در ١٨ سنبله سال ١٣٩٥، كه تلفات جانى از خود برجا گذاشت. سرنخ هاى از همسويى گل نبى احمدزى با شبكه سركوب و ترور را نشان مى دهد. گل نبى احمد زى پس از سركوب اعتراض كنندگان روز جمعه مورخ ٢ مي با شليك گوله همچنان بر معترضين هوشدار داد و ما شاهد بوديم كه سناريوى جنبش روشنايى در مراسم جنازه سالم ايزديار كه رهبران جمعيت اسلامى و دكتر عبدالله رئيس اجراييه در آن شركت كرده بود، تكرار شد و نمازگزاران مورد حمله انتحارى قرار گرفتند.