-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۱, پنجشنبه

غیرت وجهل مفهومی واحد نیستند

 بساط عیش در محضر حنیف، گلبدین، قانونی، بسم الله و کرزی وبسا فراعنه نوظهور درکابل برپاست. ندیمان خاصه با طبق های تملق در کف، واژه های حرام به نوک زبان می چرخانند. کسی مزاحم آنان نمی شود. جهل بدوی ( از جمله قصاص فرخنده ورخشانه) را نمی شود اعتقاد، فرهنگ یا جسارت ارزشمند قلم داد کرد. قیام که بماند به جایش!
قیام تنها گمشده تاریخ افغانستان است که هماره در هیأت یک آفت حاضر به نامش قلم زده اند. قیام هنوز در افغانستان یک تابو است. «غیرت» نمایی و کشتار همدیگر و تشدد زیر سقف خانه، برشی از زوال عقل است و ربطی به غیوری مدنی وسیاسی ندارد.