-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۴, یکشنبه

چطور ممکن است سه عمل انتحاری «ناکام» شود؟


در نبرد اطلاعاتی وقایع شگفت انگیزی پیش می آید که عقل آدم به فهمیدنش به درستی قد نمی دهد.امرالله «صالح» گفت:  "پلان کرده بودند و آمده بودند تا که کار همه‌ی مان را يكسره كنند." اما ناکام شدند.

 چطور ممکن است؟  سه هجوم انتحاری، کتله ای از مردم را، هدف می گیرد؛ اما برخلاف تمامی وقایع انتحاری که مردم درسالیان اخیر شاهد بوده اند؛ به گفته امرالله صالح، «ناکام» می شود!
سه انتحاری درسه صف، بسیار مهیب و پرهیاهو هم بوده، پس راز این ناکامی فاحش در رسیدن به هدف اصلی یعنی از بین بردن افراد بلند پایه و کلیدی که همه درآن جا حاضر بودند؛ و کسی هم غیرحاضر نبوده، درکجاست؟ اگر یک نفرعامل انتحاری، قهرمان اصلی ماجرا می بود و به هدف نمی رسید، قابل توجیه بود؛ اما این که سه تن در محلاتی از قبل تعیین شده خود را انفجار داده و «ناکام» هم شده اند؛ به عقل برابر نمی آید.
این ناکامی بالذات پرسش بزرگ و مرموزی را در ذهن رقم می زند. البته زخمی های زیادی برجا مانده، مگر چطور ممکن است سه انفجار انتحاری دریک صف فشرده، تلفات بیخی کم اما جراحاتی وسیع و اکثراً سطحی برجا بگذارد؟
برداشت بنده این است که ارگ، شورای امنیت وقطعات ویژه ترور خیابانی روزهای بسیار فلاکت باری را در هفته های آینده در پیش دارند. سه انتحار «ناجوانمردانه!» در مراسم جنازه، انفجارات وحدت آفرین بودند که بعد از شانزده سال، ماشین جنگی وسیاسی جمیعت وشورای نظار و یک نسل خشمگین و جوان را به استقامت ارگ به غرش در خواهد آورد.
البته ما شاهد کدام انتحار «جوانمردانه» نبوده ایم.