-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۹, جمعه

امریکا ایران را به گژدمی تشبیه کرد که قوربقه را سواری می کند

سفیر آمریکا در سازمان ملل از میزان پایبندی ایران به قطعنامه شورای امنیت، سخنان خود را با اشاره به یک داستان قدیمی آغاز کرد و گفت: بحث پایبندی رژیم تهران به تعهدت بین‌المللی، مرا به یاد داستان عقرب و قورباغه انداخت. عقربی که سوار بر قورباغه در حال گذشتن از رودخانه بود و با علم به غرق شدن خود، بخاطر طبیعت اش، قورباغه را نیش زد.

نیکی هیلی گفت: هشدارآمیزتر از اقدامات عقرب، ساده‌لوح بودن قورباغه است؛ رژیم ایران بارها و از روی عمد، قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده و شورا هیچ اقدامی حتی اقدامات حداقلی در مقابله با این نقض قطعنامه انجام نداده است.