-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

داعش آماده فتح کابل می شود؟

این فیلم تنها بخش اندکی از واقعیات مربوط به حضور داعش در افغانستان را نشان میدهد.
فیلم را نگاه کنید:
کنون دیگر زمان پنهان کاری و آهسته گوئی نیست. داعش وسیعا در افغانستان مستقر شده و واحدهای سازمان یافته اش از سوریه از مرز پاکستان گذشته و در افغانستان جنگ زده سنگر گرفته است. آن ها آماده فتح کابل می شوند تا افغانستان را تخته پرش به سمت جمهوری های مسلمان هم مرز با روسیه کنند. مقامات افغانستان می دانند و آهسته زیر گوش هم می گویند که از جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان نفرات ارتباط گرفته با داعش از مرز گذشته و خود را به کابل و قندهار و جلال آباد می رسانند. تاکتیک نظامی داعش نه حرکت به سوی مرزهای افغانستان و آن جمهوری ها، بلکه جذب نیرو از آن جمهوری ها در این مرحله و سپس حرکت به سمت آن مرزهاست! این فیلم تنها بخش اندکی از واقعیات مربوط به حضور داعش در افغانستان را نشان میدهد.
فیلم را نگاه کنید: