-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۴, چهارشنبه

ترجمه معانی سخنان جیمز متیس چیز دیگری است

 او گفت: "ما فعلاً در افغانستان در حال پیروز شدن نیستیم و این را به زودی ممکن تصحیح خواهیم کرد. باور دارم که هر سه تقاضای که داریم ارزش خود را دارد، هر چند برای محافظت از آن کشور نگاه ما فراخ تر ازین است."
اما واقعیت طور دیگر است. امریکا درحال باخت جنگ افغانستان است و پیروزی یک شاهد رویایی است. معلوم نیست چه گونه از «بن بست» بیرون می زنند. برون زدن از بن بست بدون قدرت جنگی دو برابر و به کارگیری جنگ ابزارهای موثر نا ممکن است. سومین نا ممکن این است که امریکا هرگز با طالبان وارد یک جنگ سرنوشت ساز نمی شود.