-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

چرا خارجی ها به افغان ها حیران اند؟




 سون انگل رسموسن  در روزنامه گاردین مقاله ای نوشته و گفته است که کابل شهر وی است ولی می‎داند که چنین نیست، هر زمانی‎ بخواهد آن‎جا رفته می‎تواند و هرگاه اراده کند آن جا را ترک می گوید اما اکثر کابلی ها چنین کار را کرده نمی‎توانند.

نویسنده مقاله در اشاره به حمله خونین کابل می‎نویسد:

"این انفجار شدید مرا از خواب بیدار ساخت، اطاق خوابم لرزید و سگ‎های بیرون به غوغا آمدند، زمانی‎که از بام بیرون نگاه کردم دود سیاه فضا را احاطه کرده بود و احساس برایم داد که این حمله در کجا رخ داده‎است."
نویسنده مقاله می‎نویسد در سه سالش در کابل صدها بار از همین راه گذشته است ولی وی دوباره به خطوط اول مقاله اش بر می‎گردد و می‎نویسد، خارجی‎ها به استقامت و تحمل افغان‎ها حیران اند ولی نباید اشتباهاً فکر کنند که گویا افغان‎ها بی احساس شده‎اند. نخیر چنین نیست، آن‎ها می‎خواهند زنده‎گی را ادامه دهند.