-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

بارنت روبین: مشکل افغانستان نه درخط اول جنگ، بلکه درعقب آن است

روزنامۀ نیویارکر یک مقالۀ به قلم بارنیت روبین کارشناس امور افغانستان نشر کرده‎است.


وی در عنوان مقالۀ خود این سوال را مطرح می‎سازد که چرا اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان با این کشور کمک کرده نمی‎تواند؟

بارنیت روبین در ادامه می‎نویسد که مسئولیت انفجار تانکر بم در کابل را نه طالبان به عهده گرفته اند ونه شواهد ارائه شده‎است که کار داعش باشد ولی اگر هدف سفارت جرمنی یا تاسیسات امریکا و ناتو باشند شاید به تصمیم گیری آیندۀ امریکا و ناتو برای فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان ارتباطی داشته باشد.

بارنیت روبین می‎نویسد که این انفجار که حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن را هدف قرار داد، بیشتر مردم ملکی را خسارمند ساخت. نویسنده به این باور است که فرستادن سربازان و مربیان نظامی بیشتر به افغانستان و همچنین بمباردمان و مصارف نظامی بیشتر شاید روی وضعیت خطوط مقدم جنگ تاثیر کند ولی مشکلات اساسی در خطوط مقدم جنگ نه بلکه در عقب آن است:  اختلافات درونی حکومت، پناهگاه‎های طالبان در پاکستان و دشمنی چندین کشور منطقه در برابر ادامه حضور امریکا در افغانستان.