-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

هیچ معلوم نشد که مسلمان واقعی کیست وغیرواقعی اش از کدام مُدل است

کمپ پناهجویان شهر دوسلدورف آلمان درآتش سوخت.
غیرمسلمانان چون نهار می خوردند؛ مسلمانان برای آن که آنها را ادب کنند، کمپ را آتش زدند... خسته نباشید...
افراد متهم به آتش سوزی دستگیرشدند. حالا خیلی راحت، سر كله یک عده پیدا می شود تا بگویند که حریق کننده های کمپ مسلمان واقعی نیستند و می خواهند اسلام را بدنام کنند!
اگرحال وهوایی دیدن فیلم چند لحظه بازی با اتش را دارید، کلیک بزنید این جا: