-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۸, پنجشنبه

شک و بیم های درحال افزایش است  که شاید جنرال مراد علی «مراد» کاندیدای احتمالی جایگزین برای پیشبرد دور بعدی مأموریت  گل نبی «احمدزی» درنظر گرفته شده باشد.