-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۲, دوشنبه

راه حل فوری وکوتاه مدت «حکومت مؤقت» است


راه حل فوری تقابل مردم با خونتای ارگ، شامل طالب، غنی- اتمر وحزب اسلامی، این است که گفت وگو های جاری
 بر سر تشکیل «حکومت مؤقت» زود تر به نتیجه برسد. تشکیل کمیسیون انتخابات بازبینی شده و برای راه اندازی انتخابات زودهنگام آماده گی گرفته شود. درغیرآن، دور بعدی زورآزمایی بین انحصار طلبان و گروه های سیاسی مخالف، شکل یک نبرد سراسری را به خود اختیار خواهد کرد.