-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۴, یکشنبه

«آریل شارون» کابل، تهدید از سرگرفت

والی بلخ نیز یک بار دیگر اشتباه قبلی خودش را در مورد بازگشت دکترعبدالله به جبهه ضد تروریزم «اپدیت» کرد.گزارش می رسد که جا به جایی ها و مانور های تحریک آمیز گردان های ترور ریاست جمهوری و پادگان کابل به فرماندهی گل نبی «احمدزی» دو باره شروع شده است. 
همزمان با صدور حمله و استمرار تخویف ازسوی حنیف اتمر، مأمورجوخه مرگ ( گل نبی احمدزی)  تهدید ها علیه معترضان در ناحیه «زنبق» را از سرگرفته و دست به مانور های آزار دهنده ای زده است. نامبرده بعد از کشتار پلان شده اخیر درکابل زیرتأثیر تشویق و تمجید حلقات وابسته به طالبان وداعش دو باره به تمثیل شرارت دربرابر دادخواهان بی دفاع روی آورده است.  این درحالی است که جبهه ضد داعش وطالبان با وصف تقلا و اوقات تلخی های زیرسقفی، هنوز فاقد برنامه و متفرق است و درمنجلاب بحران داخلی و معامله گری های خائنانه سر به تالاق شده است.
 درهمین راستا عطا محمد «نور» که درصحنه تنها مانده و شبح سبوتاژ گران چند سویه او را دنبال می کنند، به جای تکیه بر رستاخیز مردمی، به ریسمان مهره های سوخته چنگ می اندازد و به دوام خام طمعی های نوبتی خویش، اشتباهات قبلی خویش در مورد دکترعبدالله را به روز کرد و از وی توقع برد که به مردم بپیوندد. این درحالی است که دیگر تردیدی باقی نمانده است که عبدالله و گروه کوچک تنخواه خوران اطرافش اکنون عملاً بخشی از برنامه گسترش گام به گام داعش- طالب درشمال به شمار می رود وهیچ انگیزه ای به دفاع از مردم در شأن موصوف وجود ندارد.