-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۶, جمعه

برکناری غنی- عبدالله محور خواسته های «رستاخیزتغییر» است

رامش نوری: ارگان های امنیتی طوری تنظیم شده اند که گویا در یک کانون توطئه برای حذف رقیب هستند.رامش نوری، عضو رهبری جنبش رستاخیز تغییر در گفتگو با "محور" گفت:  رستاخیز تغییر، طرفدار سلامت نظام است و خواستار براندازی و دیگرگونی مخرب نیستیم. خواسته های جنبش مشخص است و در رأس این خواسته ها برکناری غنی و عبدالله از قدرت است. چراکه بدلیل کم کاری و بی کفایتی اینها مردم از کشور فراری شده اند و سربازان و مردم ملکی در انتحاری ها هر روز جان می دهند. به همین ضرورت، تغییر این دو فرد را از قدرت سیاسی کشور مطرح کرده ایم.

عضو رهبری جنبش رستاخیز، درخصوص برکناری منصوبین امنیتی بیان می کند: مشاور امنیت ملی در راس هرم برکناری منصوبین امنیتی است و رئیس امنیت بنابر مشکوکیتی که در پروسه های کاری آنها دیده ایم، گزینه بعدی است و در یک گام بزرگتر خواهان تغییر سیاست های امنیتی هستیم.
وی افزود: ارگان های امنیتی طوری تنظیم شده اند که گویا در یک کانون توطئه برای حذف رقیب هستند. این موارد بسیار جدی است و برای این خواسته ها مبارزه می کنیم و اکنون هیچ مشکلی برای عملی شدن این خواسته ها وجود ندارد و شرایط بسیار آماده است.