-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

جمیعت اسلامی؛ پس از سکته مغزی...

جمیعت اسلامی رخوت زده و زمینگیر به نظر می رسد. چند شمشیر داموکلس برفراز سرش درنوسان است. سخت درمانده و آشوبناک شده است. مانند فردی که چند حمله سکته مغزی را از نظر گذرانده، از بی حسی دست وپا به هراس افتاده است. دیگر یک مشت واحد نیست. ثروت های باد آورده و به اسارت روزمره گی ها افتادن، کمتر از مرگ یک پدیده نیست.