-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

رستاخیز و تغییر، هنوز در پرده اول است

«رستاخیزتغییر» برخاسته از درد های مشترک مردم است. این حرکت با رستاخیزی از سبوتاژ، منافقت و کینه توزی تاریخی از سوی دلالان رو سیاه چند پدره نیز رو به رو است. ایستاده گی نسل «عصرمقاومت وبیداری» قابل تحسین است؛ اما راه نفس گیر و تلخی در پیش است. دور زدن اردوگاه معامله و دشمن ایدلوژیک گفتمان همگرایی، تهمیدات قوی تری را طلب می کند.