-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

بیرق اشتباه بین سیدانور «سادات» وعالم «ساعی» دست به دست می شود

محمد عالم ساعى به روزنامه مدنيت گفته است:حزب جنبش ملی در انحصار یک فامیل قرار دارد و هیچ نقشی به افراد خارج از خانواده جنرال دوستم داده نمى شود و در حزب جنبش ملى بیشتر به چاپلوسی توجه می شود تا فکر و استعداد و برنامه.
سید انور سادات نیز چند روز به شکل دیگر درنشان دادن نا شکیبایی سیاسی، اشتباه سیاسی مرتکب شده بود. حالا نوبت به عالم «ساعی» رسید.
اشاره: فرزند جنرال دوستم به مراتب هوشمند ترازین هاست. کاریزمای تاریخی دوستم در نگاه فرزند او به عیان مشهود است.