-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

ملاهايِ مزار


اسد بودا
برخوردِ ملاهايِ مزار با مردم، به مراتب بدوي تر از طالبان است. واردِ خانه هاي مردم مي شوند، به حريمِ خصوصي افراد سرك مي كشند و سر و صورتِ شان را خشك مي تراشند. ريشه هايیاجتماعي خشونتِ ديني و ترور و طالب و تحقيرِ آدمي از همين ساختارِفكري آب مي خورد.