-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۷, شنبه

محاصره امریکایی ها روز به روز تنگ تر می شود

پرده ابهام در تعریف «دشمن» کماکان برسرجایش باقی است. حتی بهره گیری از ابزار «دشمن» برضد رقبای سیاسی از سوی تیم دکترغنی، کمر اعتماد متقابل را شکسته و فضا را سخت خالی از اعتماد و انفجاری نگهداشته است. 
آب از سرچشمه گل آلود است. امریکایی ها هنوز دست از طالب برنمی دارند و پالیسی شکست خورده در مورد کشانیدن طالبان به محور قدرت سیاسی درکابل را همچنان ادامه می دهند. ظاهراً راه دیگری ندارند. اما چرا شکست به حداقل پیروزی تغییر شکل نمی دهد؟
دلیل این است که عملیات قدرت های منطقه ای ایران- روسیه به هدف احاطه کردن قرارگاه های امریکا درافغانستان اکنون علایم پیچیدۀ خود را آشکار کرده است. هزینه جنگیدن مستقیم در آوردگاه افغانستان به مراتب بالاتر از هزینه جنگیدن به وسیله شبکه های اپراتیفی است.