-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۴, یکشنبه

انتحاری ها چطور درمراسم راه یافتند؟


 
بیشر ته ینج از سخنگویان جنبش ملی در رابطه به انفجاردرمراسم جنازه پرسیده است:


 در محل جنازه صدها فرد مسلح وجود داشتند، سربازان حوزه، پوليس، گارنيزيون، امنيت ملي، كارمندان مخفي، محافظين رجال برجسته و محافظين شخصيت های اشتراك كننده نظامي و جهادي، ساحه احاطه شده "بادام باغ كابل" ، قرنطين قبلي، با وجود اطلاعات و تهديدات چه گونه افراد خود را تا مغز مراسم رسانيد و بالترتيب انتحار كردند ؟