-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

جبهه ضد طالب؛ با سرنیزۀ «حکومت مؤقت» مسلح شده است

با یورش دوم قطعات ارگ چه گونه باید مقابله کرد؟ حکومت موقت یگانه راه احتراز ازافتادن دردام یک جنگ عظیم و بی مهار است. 


خبرهای واصله به گزارشنامه افغانستان نشانگر آن است ارگ از سه هفته به این سو، سرگرم انتقال و جا به جایی قطعات مشکوک ملیشیایی در حواشی جنوب، شرق و حتی در نواحی قلب شهر کابل است.


دسته جات ملیشیایی شبانگاهان با لباس های مبدل پیوسته به قرارگاه های تازه ایجاد شده تجمع می کنند. گفته می شود مرکزاصلی تجمعات در استقامت های خیرآباد و ریشخور و همچنان در تره خیل، مهمان خانه های وزارت اقوام وقبایل، اماکن شخصی مقامات حکومتی، یکه توت ووزیراکبر خان است. خبرمشعر است که دولت برای نخستین بار تلاش می کند به بلوای ذهنی درمیان مخالفان دامن بزند تا آنان را به اقداماتی تحریک آمیز مجبور کند.

از جانب دیگر، جریان های ضد طالب- داعش با محوریت شرکای دولت کنونی از برآورده نشدن خواسته های شان از سوی ارگ خشمگین اند و با آن که روی تشکیل «حکومت مؤقت» به یک اجماع دست یافته اند، هنوز برای حفظ ماتقدم، خود را برای یک مقابله خیابانی ( مسالمت آمیز یا احتمالن استفاده از زور) آماده می کنند. با این حال، تیم غنی- اتمر در برابر خواسته های مخالفان طالب- گلبدین وداعش ( استعفای اتمر ووزرای امنیتی) هیچ عقب نشینی از خود نشان نداده است. مثلث ارگ از مباحثات برخی رهبران سیاسی به رهبری ائتلاف ضد طالب – داعش احساس خطر کرده و مشورت های فشرده با مقامات امریکایی را افزایش داده اند.
 هرچند شماری از کسانی که به نماینده گی از جبهه ضد طالب- داعش با سفیران کشورهای خارجی در تماس هستند، بر حفظ نظام کنونی موافقت کرده اند، اما با گذشت هر روز، موج فشار نارضایی عمومی، چنین رهبرانی را درحاشیه رانده است. 
درخبرآمده است هرگاه موج اعتراضات این بار در خیابان های کابل سر ریز شود، قطعات دفاع از طالبان و غنی- اتمر از عقب دیوارهای ارگ ویا قطعه ویژه سرکوب به رهبری گل نبی «احمدزی» در میدان مصاف، قهرمان میدان نخواهند بود. اختلاف شدید در جبهه ضد طالب – داعش هنوز درین باره وجود دارد که درصورتی که قطعات ویژه تحت فرمان غنی- اتمر این بار نیز دست به یورش برد، برای جلوگیری از تلفات چه کاری باید انجام بگیرد، فیصله نهایی حاصل نیامده است. مقامات خارجی اکنون حاضر شده اند تا غنی را تحت فشار قرار دهند تا توافق نامه اولیه به عبدالله- غنی را اجرایی سازد.