-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۸, پنجشنبه

جنگ حزب اسلامی با دشمن دیرین ( جمیعت وشورای نظار) درکابل شروع شده است. مثال برجسته اش، سیالی جمعه خان همدرد با عبدالله وصالح و خط و نشان کشی های جرئتمندانه علیه دولت است؛ دولتی که از فرط درمانده گی دربرابر شرکای پنجاه درصدی، یک واحد اسکورت به نام حزب اسلامی حکمتیار را خرید و به صحنه وارد کرد. جمعه خان همدرد مردی هزار چهره است و هرگاه کار به شروع یک معرکه تازه بکشد، نخستین فرمانده درون شهری گلبدین و به طور حتم نخستین قربانی در جنگ خانه به خانه خواهد بود.