-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

پرده پوشی جنایت علیه «رستاخیز تغییر»

شاه حسین مرتضوی از شروع شعبده بازی های تبلیغاتی دکترغنی به هدف درحاشیه راندن تراژدی سرکوب خونین معترضان کابل خبر داد.


مرتضوی گفت:  رييس جمهور طي روز هاي اخير حد اقل با ٣٠٠٠ تن از شهروندان كابل صحبت كرد. خواست تمام شهر وندان متمركز به تامين امنيت كابل، حاكميت قانون، جلوگيري از تردد افراد مسلح غير مسوول، جلو گيري از تردد موتر هاي شيشه سياه و برداشتن موانع ازجاده ها و كوچه هاي شهر كابل بود.
اكنون اين خواست در حال عملي و اجرايي مي باشد.