-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

گلبدین وعبدالله و اتمر به کجا خواهند رفت؟

غنی- عبدالله روزهای دشواری را در پیش دارند. جامعه جهانی دیگر توان ایستاندن آن ها روی یک بستر به شدت لغزان را ندارد. این ها به درد منافع افغانستان، جهان ومنطقه نمی خورند. من تعجب می کنم که اتمر، غنی، عبدالله و گلبدین چه گونه صدای خطر را نمی شنوند؟ ظاهرا خاموشی مردمی که به شدت کوفته و زیر پا می شوند عصبانی کننده است.. مگر وضع موجود و خشونت گرایی علنی ارگ برای هیچ کسی کمترین امیدی برای آینده باقی نگذاشته است. برای من این سوال برجسته است: گلبدین وعبدالله و اتمر به کجا خواهند رفت؟ فعلن شاید این سوال زودهنگام باشد اما حکومت از نظر منطقی پایان یافته است.