-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

نوبت مصادره سیاسی کامل به استاد خلیلی رسید


استاد خلیلی بالذات هیچ اعتقادی ندارد که صلح از طریق شورای عالی صلح به افغانستان بیاید. ایشان باید کدام محاسبه دیگری نزد خود داشته باشد. بحث صلح درافغانستان از بیخ و بنیاد یک بازی تلخ است. اکنون نیازی به صلح با طالبان نیست. قدرت گام به گام به طالبان واگذار می شود. از سرکوب های علنی می توان فهمید که ایستگاه آخر این صلح کجا است. برای استاد خلیلی این وظیفه شاید یکی از خسته کن ترین ماموریت هایش تلقی شود. وی همان چیزی را به دست خواهد آورد که استاد ربانی و پیرگیلانی به دست آوردند. خلع سیاسی و مجهز شدن با توهم. اما حساب وکتاب استاد خلیلی را ما نمی دانیم. چیزی که عیان است ایشان هرگز به تروریزم امتیاز نمی دهد.