-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲۸, یکشنبه

راه بندان، از خیمه هاست یا سلسله دیوارهای سمنتی به قدامت شانزده سال؟

اشاره: به نظر می رسد دولت خودش را برای یک مقابله خش با متعرضان آماده می کند. اوقات تلخی های دکترغنی و آتش بیاری های روزمرۀ گلبدین براین امر دلالت می کند. 
برای یک شروع دو باره، خبرنامه منتشر شده از سوی ارگ، غنی در دیداری با هیات اداری مجلس نمایندگان گفت: " تظاهرات در مطابقت به قانون حق هر شهروند کشور است، اما موجودیت خیمه‌ها مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و باید به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود."