-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

از احمدشاه ابدالی تا ملاعمر همه «عبوری» بوده اند.

اشرف غنی، رییس جمهور کشور در این مراسم بعد از صحبت های یکی از حضار درخصوص اهمیت دمکراسی گفت: رای اکثریت عددی این خاک باعث شد که شهروندی که نه زر داشت و نه زور، به مقام ریاست جمهوری این کشور برسد و امروز هم بخاطر شما به اینجا آمده ام. وی بیان کرد: اقتدار و قدرت باهم فرق دارند، مشکل بنیادین ما این بوده که این مردم همواره دولت های ضعیف داشته اند و دولتداری به پایه اکمال نرسیده است. من یک پل عبوری هستم تا شما صاحب قدرت و مدیریت شوید. بسنجید که با چه مشکلاتی روبرو هستید.
اشاره: بین لفاظی دموکراتیک و کردار استالینی مرزی هست که خرد جمعی آن را می داند وآقای عبوری قدرت استتار آن را ندارد. لازمه نظام سازی، اعتماد سازی و توازن بخشی میان اقشار مختلف مردم است. راه نجات مدیریت فساد و دراز کردن دست اتحاد با تروریزم نیست. چانس پیروزی ندارید... خود را خسته نکنید.