-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۹, جمعه

پلان اشغال ارگ ومحاصرۀ اقامت گاه حکمتیار/ مذاکره جریان دارد

ساعات کاری دپلومات های انگلیس، امریکا، عربستان وایران مقیم کابل افزایش یافته است.
خبر واصله غیر رسمی به گزارشنامه افغانستان حاکی است که مانور تهدید آمیز حکمتیار، سیدمنصور «نادری» و استفاده فرمایشی از شورای علما از سوی حکومت، فضای مذاکره با سران ضدطالب - داعش را تیره تر کرده است. گفته می شود دولت به سرعت سرگرم مسلح سازی نفرات حکمتیار است؛ اعدام یازده طالب لغو شده و تخلیه زندان ها نیز آغاز شده است.

 اکنون ایجاد «حکومت مؤقت» بین سفیران خارجی و گروه های ضد طالب- داعش موضوع کلیدی است. این درحالی است که قرار گزارش ها، برنامه حمله همزمان  برارگ ریاست جمهوری برای مجبور کردن غنی- عبدالله به استعفا، محاصره ناگهانی اقامت گاه گلبدین حکمتیار دردارالامان و مجازات سریع گل نبی احمدزی به عنوان قاتل اصلی سالم «ایزدیار» در دستور کار برخی حلقات وجود دارد.

درخبر آمده است: شب همان روزی که آتشباری واحد های ویژه پادگان کابل و قطعه خاص ارگ هفت جوان کابل از جمله سالم «ایزدیار» را از پا درآورد و متعاقب آن، پلان شورای امنیت ملی در قتل دسته جمعی شرکای پنجاه فیصدی دولت کنونی ناکام شد،  شیپور حمله سریع برای اشغال ارگ و اعلام «حکومت مؤقت» تحت رهبری یک شورای مشورتی از هر سو به صدا درآمده بود؛ اما علی العجاله کسانی روی محاسبه هایی که خود شان داشتند، قضیه را تا امر ثانی خوابانده اند. سفرای خارجی گاه نزد سیاف می روند؛ گه نزد سران ضدطالب. بحث های تنش آمیزی درجریان است. اما درمصاف پیش رو، شرط اول قدم آن است که گل نبی خان را به هر طریقی که باشد از غار برون کنند.

منابع مقاومت مردمی اطلاع می دهند که میانجی گری مشورتی و گاه تهدید آمیز سفارت ها با سران ضد طالبان تا کنون به نتیجه نرسیده و برای رسیدن به یک اجماع موقتی یا زدوبند هنوز فرصت هایی وجود دارد؛ اما این مسأله به «رستاخیز تغییر» ربط چندانی ندارد. آن ها می گویند که گل نبی «احمدزی» خرقۀ نمدی ساخته شده در کمپنی قساوت وخرافات سیاسی را از تن بیرون نکرده و دست قانون نوشته شده نیز به سوی وی دراز نشده است. درمیان برخی حلقات، گزینه رسیده گی به احمدزی از طریق قانون نا نوشته مطرح شده است.
همین دیروز، شمار جان باخته های کشتار کابل به ده نفر رسید. سه نفر دیگر از آن جوانان درشفاخانه چشم از دنیا بستند.