-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

پاچه گیری مرشد ارتجاع سیاه در هرات باستان

استاد احمد ضیاء رفعت استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر و اهل سیاست از طرف دارالعلوم عالی هرات به رهبری مولانا جلیل الله مولوی زاده طی حکمی به خاطر چاب مجموعه شعری تحت نام (رفتن رسیدن نیست) کافر و مرتد اعلان گردیده است.قدوس «خطیبی» اطلاع داد که استاد احمد ضیاء رفعت استاد دانشگاه، نویسنده ،شاعر و اهل سیاست از طرف دارالعلوم عالی هرات به رهبری مولانا جلیل الله مولوی زاده طی حکمی به خاطر چاب مجموعه شعری تحت نام (رفتن رسیدن نیست) کافر و مرتد اعلان گردیده است.

کاوه «جبران» در یادداشتی نوشت: فتوای کفر یک شاعر؛ در ناف سرزمین پنج‌هزارساله: هرات باستان! با هیاهویی از دموکراسی و حقوق بشر و دومین مغز متفکر جهان. این‌طوری هیچ‌چیزی در امان نیست. حتا هوایی که برای تنفسش باید طهارت کنی. مام سترون و پتیاره‌یی به نام وطن، چه خوابی برای‌ ما دیده است؟